Om gården

Gården har liksom hela Badelundabygden spår efter bosättningar flera tusen år bakåt i tiden. Här finns gott om fornminnen i form av framförallt gravområden.

Myrby by bestod på medeltiden av fyra gårdar. Genom laga skifte på 1700-talet och storskifte i början på 1800-talet har byn förändrats. Idag består byn till största delen av friliggande villor med Myrby Gård som kvarvarande lantbruksenhet.

Den äldsta bevarade byggnaden på gården är idag mangårdsbyggnaden, huset finns inritat på en karta från 1760.
Gården ägs och brukas av familjen Eriksson.